Przeskocz do treści

Regulamin

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.bobruk.pl

Administratorem Strony jest Michał Bobruk, prowadzący działalność gospodarczą przy ulicy Wrocławskiej 108/3 w Wałbrzychu (NIP: 8862631688).

Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - Michał Bobruk, prowadzący działalność gospodarczą przy ulicy Wrocławskiej 108/3 w Wałbrzychu (NIP: 8862631688).
 2. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.bobruk.pl
 3. Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą adresów e-mail w domenie bobruk.pl podanych na Stronie.
 2. Dane przekazane Administratorowi poprzez pocztę e-mail przetwarzane są w celu obsługi Użytkownika.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 7. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Google LLC (poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską) - w ramach obsługi poczty e-mail;
  • Globtel Internet Szymon Hersztek z siedzibą przy ulicy Matecznikowej 2/1 w Gdańsku - w celu obsługi serwera na którym działa Strona.

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych tylko w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§6 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 3. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.
 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.