Przeskocz do treści

Problem z uruchomieniem VirtualBox’a w Windows 10

ERROR_SUCCESS (Last=0xc000000d/87) (VERR_NEM_VM_CREATE_FAILED)

Jeśli podczas uruchamiania wirtualnej maszyny przy pomocy programu Oracle VM VirtualBox w systemie operacyjnym Windows 10 otrzymujecie błąd jak powyżej to spróbujcie skorzystać z porady opublikowanej na stronie stackoverflow.com:

  1. Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.
  2. Wykonaj polecenie bcdedit aby sprawdzić status hypervisorlaunchtype.
  3. Jeśli jest ustawiony na auto to wykonaj polecenie: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
  4. Zrestartuj komputer.
Oracle VM VirtualBox error